Title Image

ALASKA in de cloud

ALASKA Software is goed geplaatst om cloud-gebaseerde oplossingen aan haar partners te bieden.

De voordelen van cloud-gebaseerde diensten zijn legio:

Back-up en herstel: ALASKA Software zorgt ervoor dat professioneel en op regelmatige tijdstippen de nodige back-ups worden gemaakt van uw gegevens. U hoeft zich hierover geen zorgen meer te maken. Onze voorkeurleverancier van hostingdiensten beschikt ook over de nodige kennis om informatie te herstellen ingeval een zwaar incident zich zou voordoen.

Flexibiliteit: cloud-gebaseerde diensten zijn ideaal voor bedrijven met wisselende eisen. Als uw behoeften toe- of afnemen, kunt u uw cloud capaciteit eenvoudig verhogen of verlagen.

Automatische software-updates: ALASKA Software biedt regelmatige software-updates als onderdeel van onze service overeenkomst, zij het voor de ALASKA Forwarding of de ALASKA Liner Agency softwarepakketten.

Vermindering van de investeringen: cloudoplossingen verminderen de hoge kosten van hardware. U betaalt gewoon naargelang u gebruikt. Hetzelfde principe hebben we hebben ontwikkeld via onze ASP-diensten.

Flexibiliteit qua locatie: met cloud computing kunt u van overal werken, op voorwaarde dat u een internet connectie heeft en uw apparaat compatibel is met Microsoft Windows. Uw tablets en smartphones kunnen verbinden via ons ALASKA WebPortaal.

Alvorens een beslissing te nemen over het niveau van diensten die aan de cloud moeten worden overgedragen, zal een gezamenlijke analyse worden gemaakt van de voor- en nadelen, de kosten en baten van de mogelijke cloud-scenario’s.