Title Image

Kostenefficiënt

Onze missie is samen met onze klanten kostenefficiënties te realiseren door middel van onze software. Onze software en onze benadering is er steeds op gericht onze klanten in staat te stellen efficiënt te werken, bijvoorbeeld door:

  • het verminderen van tijdverlies door het dubbel/meervoudig inboeken van dezelfde data;
  • u de mogelijkheid te bieden dat uw klanten deze data ingeven, wat de tijdsdruk voor uw medewerkers vermindert. Zo kan u met dezelfde medewerkers meer productie aan en dus de relatieve loonkost doen dalen. Deze opportuniteit bieden we aan via het ALASKA Webportaal.

Deze oplossing hoeft niet per se veel te kosten. Wij doen er alles aan om onze software en ondersteuning aan onze klanten aan een scherpe voorwaarden aan te bieden.

  • Zo hebben wij gekozen voor een database (MySQL) die kostenefficiënt is in vergelijking met de klassieke databases zoals Oracle, Progress of Microsoft SQL. Wij laten echter onze klanten volledig vrij in de keuze van de database. De ontwikkelsoftware die wij gebruiken laat dit immers toe.
  • Wij gebruiken de ontwikkelsoftware van PC Soft. PC Soft voert geen dure licentiepolitiek zoals bijvoorbeeld Microsoft (.NET) en Progress.  Als ontwikkelaar betalen wij enkel een licentie voor het gebruik van hun software. Er worden dus geen run-time kosten aan ons doorgerekend die we normaal zouden moeten doorrekenen aan onze klanten. Ook dit resulteert in een belangrijke kostenbesparing voor onze klanten.
  • Wij geven onze klanten de keuze wat betreft de kosten verbonden aan de ALASKA software;
    • De klanten die onze software aankopen, betalen enkel voor onze software en dit onafhankelijk van het aantal gebruikers. Dit laat hen toe te groeien, zonder dat dit leidt tot bijkomende licentiekosten.
    • De klanten die onze software gebruiken via onze SaaS/ASP formule, betalen enkel per gebruiker.

Het ondersteuningscontract wordt typisch berekend op basis van het aantal gebruikers. Per gebruiker vragen wij een beperkte bijdrage per maand, waarvoor wij vooraf gedefinieerde ondersteuning kunnen bieden Dit contract stelt ons in staat om al uw vragen en problemen die u zou kunnen ervaren met de software met de hoogste prioriteit te behandelen.