Title Image

WINGS Boekhoudsoftware

Over WINGS Boekhoudsoftware

Onze ALASKA software is in staat om financiële gegevens te exporteren / importeren van en naar de meeste boekhoudpakketten. De keuze van uw financieel pakket laten wij volledig aan u of uw boekhouder over.

maar…

Wij analyseerden de voorbije jaren de vele Belgische boekhoudpakketten om ook op dit vlak onze  klanten advies te  kunnen geven. Uit deze analyse is naar voor gekomen dat het pakket WINGS zeer goed beantwoordt aan de criteria voor de maritieme en logistieke sector. Bovendien geeft het bedrijf de volledige medewerking bij de koppeling van onze ALASKA software aan die van Wings. Door onze grondige kennis van dit pakket zijn wij in staat om u als klant een goede ondersteuning te bieden wat een enorm voordeel biedt in geval van vragen.  U moet dan immers slechts één aanspreekpunt contacteren. Voor alle verdere details verwijzen we naar de website van Wings.

Dit is een suggestie, zeker geen voorwaarde om met ons te kunnen samenwerken.  De ALASKA software kan immers geïntegreerd worden met de meeste boekhoudpakketten die er op de markt zijn.